Papa în România

Motiv de mare bucurie!

PS Petru Gherghel: Scrisoare pastorală

Motiv de mare bucurie!


Vizita Sfântului Părinte papa Francisc la Iaşi

Dumnezeu să-şi îndrepte spre noi faţa senină şi să ne binecuvânteze! (Ps 66,2)

Sfinţiile Voastre, dragi fraţi şi surori, 
Dragi copii, dragi tineri şi familii creştine,

La începutul acestui an 2019, potrivit cu lecturile propuse pentru ziua de 1 ianuarie, solemnitatea Sfintei Maria, Născătoare de Dumnezeu, ne-am rugat ca Dumnezeu să-şi întoarcă privirea spre noi şi, în marea lui milostivire, să ne binecuvânteze.

Adunaţi toţi în jurul mamei noastre cereşti, ne încredinţam zilele în mâinile lui Dumnezeu şi îl imploram cu mare încredere să-şi îndrepte privirea spre noi şi să ne binecuvânteze. Totodată, îi încredinţam o mulţime de dorinţe, nutrind speranţa să ni le împlinească. Pe lângă pace şi sănătate, pe lângă dorinţe de zile senine şi mari realizări, îi prezentam o mare dorinţă şi o mare aşteptare: să vină şi la noi Sfântul Părinte, ca să ne binecuvânteze, să ne încurajeze şi să ne arate faţa sa plină de iubire, semn al milostivirii lui Dumnezeu faţă de poporul său.

Tot atunci îi încredinţam mamei noastre cereşti, Fecioara Maria, aceeaşi dorinţă. Ştiam că nu avem multe vrednicii, însă eram convinşi că iubirea şi milostivirea lui Dumnezeu este fără margini, iar privirea Mariei nu ne ocoleşte niciodată.

Şi iată că, nu mult după prima zi a anului 2019 – un an cu o semnificaţie specială, când se împlinesc 20 de ani de la cel mai mare şi plăcut eveniment: vizita sfântului papă Ioan Paul al II-lea în România (7-9 mai 1999) -, o altă bucurie şi binecuvântare se îndreaptă spre noi: Sfântul Părinte papa Francisc, cu surâsul său proverbial şi cu grija sa deosebită faţă de toţi, din dorinţa de a-i întâlni pe cei care fac parte din comunităţile credincioşilor catolici în minoritate, noi fiind într-o ţară majoritar ortodoxă, şi-a dat asentimentul să vină şi la noi, în România, şi, pentru prima dată în istorie, în dieceza noastră relativ tânără din ţinutul Moldovei şi al Bucovinei, adică la Iaşi.

A sosit timpul când rugăciunile noastre, ale celor din Moldova, precum şi ale celorlalţi credincioşi catolici din întreaga Românie, să fie ascultate şi să avem bucuria ca păstorul nostru suprem să vină la noi şi să ne transforme visul în realitate – visul tuturor, mai ales al tinerilor şi al familiilor, al clerului, al tuturor persoanelor consacrate. Dumnezeu cel bun şi milostiv, pentru rugăciunile Maicii noastre cereşti, ale tuturor sfinţilor noştri protectori, se bucură să coboare la noi – la cei în vârstă, la cei tineri, la copii, la cei în suferinţă şi lipsuri – prin Sfântul Părinte, ca un mesager al cerului şi păstor al tuturor credincioşilor catolici.

Ştim deja că Sfântul Părinte va sosi în România la sfârşitul aceleiaşi luni, mai, închinate Maicii Domnului, pe care şi el, la fel ca marele sfânt Ioan Paul al II-lea, o preţuieşte şi o iubeşte, chemându-ne să n-o uităm.

Suntem conştienţi că nu pentru meritele noastre ne bucurăm să primim o astfel de vizită, ci ea vine ca un dar cu totul special al iubirii sale de Tată plin de milostivire, care nu ne uită şi nu ne părăseşte niciodată, aşa cum ne dovedeşte toată istoria zbuciumată prin care am trecut. Iată motivul pentru care trebuie să ne exprimăm recunoştinţa şi bucuria, împreună cu surprinderea sfântă că Dumnezeu ne vizitează prin prezenţa Sanctităţii Sale, care a acceptat invitaţia noastră de a fi pentru trei zile cu noi, fiii săi spirituali.

Motoul şi logoul ales de Sfântul Părinte exprimă magistral această sfântă intenţie de a ne vedea uniţi pe toţi – copii, tineri, familii, popor al lui Dumnezeu – în jurul Mariei, aici, în ţara noastră, în Grădina Maicii Domnului, ca împreună să ne îndreptăm spre Fiul ei, Domnul şi Mântuitorul nostru.

Icoana Maicii Domnului de la Cacica, aleasă să stea în mijlocul nostru la acest moment binecuvântat, când îl vom întâlni pe papa, ne cheamă să mergem împreună şi ne aminteşte de un moment despre care vorbeşte evanghelistul Luca atunci când ne transmite sentimentele Elisabetei, expresia ei de bucurie: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul sânului tău! Şi de unde îmi este dată mie aceasta ca să vină mama Domnului meu la mine?

Nu ne îndeamnă şi pe noi această împrejurare singulară să reluăm cuvintele şi exclamaţia Elisabetei: De unde nouă această bucurie să vină Maica Domnului nostru la noi? (cf. Lc 1,43).

Sfinţiile Voastre, dragi fraţi şi surori în Cristos,

Să mergem împreună!” este programul pentru care trebuie să ne pregătim, ca să participăm cu bucurie şi cu real folos la întâlnirea cu „slujitorul slujitorilor lui Cristos”. Aducându-ne-o pe mama noastră cerească şi chemarea sa, Sfântul Părinte ne ajută să trăim clipe de adevărată fericire şi ne face să tresăltăm şi noi într-o cântare de mare împlinire a imnului de preamărire a lui Dumnezeu, intonat de Maria, Magnificat: „Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul!” (Lc 1,46).

Este motiv de mare bucurie şi de o sfântă angajare în a ne pregăti să trăim din plin acest moment de har pe care ni-l oferă Dumnezeu.

Folosindu-mă de cuvintele apostolului neamurilor, vă spun din inimă: „Bucuraţi-vă mereu în Domnul! Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă! Bunăvoinţa voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor! Domnul este aproape” (Fil 4,4-5).

Momentul întâlnirii cu papa Francisc se apropie, să ne bucurăm şi să ne pregătim urmând programul ataşat la scrisoarea noastră!

Precizări şi norme pregătitoare la vizita papei Francisc

Dorind să-l întâmpinăm cu bucurie şi entuziasm filial pe Sfântul Părinte în mijlocul nostru, vă precizăm şi prezentăm următoarele:

1. Întreaga pregătire va fi coordonată de către Preasfinţitul Aurel Percă, având-i alături pe responsabilii celorlalte oficii şi comisii.

2. Vicarii episcopali şi responsabilii oficiilor pastorale şi administrative vor păstra legătura cu PS Aurel Percă în vederea unei consultări şi a luării de decizii, în funcţie de problemele care privesc buna pregătire a desfăşurării vizitei Sfântului Părinte.

3. Centrele decanale vor organiza patru întâlniri speciale cu participarea tuturor preoţilor, a tuturor persoanelor consacrate şi a celorlalte instituţii educativ-formative, a asociaţiilor şi a grupelor de laici, pentru aplicarea directivelor şi a altor propuneri.

4. Începând cu 1 februarie, vor fi pregătite şi transmise pentru a fi prezentate şi analizate teme catehetice propuse de Oficiul pentru Cateheză, după un program stabilit de coordonatorul general al pregătirii vizitei.

5. Fiecare decan va păstra legătura cu ordinariatul nostru pentru a proceda la informarea şi pregătirea tuturor preoţilor parohi, vicari şi angajaţi în sectorul pastoral.

6. Dat fiind faptul că e nevoie de urgentarea pregătirii deplasării la Iaşi a credincioşilor comunităţilor noastre, se impune să fie găsite mijloace de transport în comun (autobuze, microbuze, trenuri speciale) care vor porni din marile oraşe şi centre ale diecezei: Focşani, Oneşti, Bacău, Piatra Neamţ, Vatra Dornei, Suceava, Galaţi, Vaslui etc. Responsabilul stabilit de PS Aurel Percă va proceda la o studiere, chiar de la începutul lunii februarie, a unor posibilităţi de deplasare în bune condiţii a credincioşilor la întâlnirea cu papa Francisc.

7. Coordonarea participării credincioşilor – copii (ministranţi), tineri, familii tinere, familii din diaspora, persoane în vârstă şi mai ales bolnave – va presupune un dialog continuu cu responsabilul special numit de PS Aurel Percă.

8. Vor fi încredinţate parohilor, vicarilor şi responsabililor parohiali bilete speciale, fără de care nu se va putea intra în spaţiul cel mai apropiat de locul în care va sta Sfântul Părinte.

9. Toate aceste precizări vor fi aduse la cunoştinţa tuturor preoţilor, parohi şi vicari, a superiorilor diferitelor ordine călugăreşti, a responsabililor asociaţiilor de copii şi tineri şi a diferitelor grupuri de participanţi.

10. Cerem ca, ţinând cont de specificul fiecărei parohii, părinţii parohi şi vicari să însoţească grupurile parohiale, iar credincioşii, pe cât posibil, să fie îmbrăcaţi în hainele tradiţionale ale fiecărei zone. Am dori ca toţi ministranţii să poarte hainele lor specifice, ei având un loc mai aproape de altar.

11. Se vor transmite, de asemenea, norme precise, precum şi lista cântărilor propuse pe toată perioada pregătitoare a vizitei, dar mai ales pentru celebrarea momentului întâlnirii cu Sfântul Părinte, din partea coordonatorului pentru coruri şi cântările acestei celebrări.

Sperăm ca această vizită, atât de aşteptată şi implorată de noi şi atât de scumpă inimii Sfântului Părinte, să fie un motiv de mare bucurie, cântând împreună cu preacurata Fecioară Maria, cu Elisabeta, cu sfântul Francisc şi cu toţi sfinţii imnul Magnificat: „Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul, căci lucruri mari mi-a făcut Cel Atotputernic şi numele lui e sfânt” (Lc 1,46.49).

Primeşte, Doamne, bucuria şi speranţa noastră şi susţine toate eforturile noastre în pregătirea şi trăirea fericită a întâlnirii cu papa Francisc!

Toate spre mărirea Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfânt!
Binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului!

28 ianuarie 2019

Vă mulţumeşte şi vă îmbrăţişează cu respect şi bucurie,

Petru Gherghel, 
episcop de Iaşi

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

To Top