Evenimente

PS Petru Gherghel: Gânduri de mulţumire

Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui tău dăm slavă! (cf. Ps 115,1)

Sfinţiile voastre, dragi fraţi şi surori, dragi prieteni,

Viaţa noastră este un dar de la Dumnezeu făcut în mod gratuit nouă, oamenilor, cu dorinţa de a aşeza în noi chipul şi imaginea sa şi de a ne face părtaşi de cea mai nobilă demnitate, un act prin care a voit să ne înnobileze prin calităţi şi haruri divine.

Prin vocaţia noastră umană suntem chemaţi să-i aducem fără încetare slavă lui Dumnezeu şi să-i mulţumim necontenit, că aşa a orânduit el, Părintele ceresc, să fim fiii săi iubiţi şi opera mâinilor sale.

Sfântul Irineu, scoţând în evidenţă acest adevăr, avea să proclame: „Gloria lui Dumnezeu este omul viu, iar viaţa omului este vederea lui Dumnezeu”. Lui trebuie să-i aducem laudă fără a înceta să-i mulţumim!

Orice creştin, prin Botez, devine fiul preaiubit al Tatălui; însă pentru un preot sau pentru un episcop Dumnezeu a voit să facă şi mai mult: să-l ridice prin Cristos, Fiul său, la o demnitate şi mai mare: aceea de a fi alesul său special, cu menirea de a-i ajuta şi pe alţii să devină vrednici de a face parte din numărul familiarilor săi.

Acum, când responsabilitatea şi misiunea mea de păstor şi episcop al sufletelor din dieceza noastră trec, din voinţa preamilostivului Dumnezeu şi a Sfântului Părinte papa Francisc, în mâinile noului ales, părintele Iosif Păuleţ, gândul meu se îndreaptă, în mod firesc, spre Cel care m-a învrednicit pe mine, nevrednicul său slujitor, cu o asemenea misiune atât de lungă de ordinarius şi episcop.

Convins că trebuie să-i mulţumesc lui Dumnezeu că m-a ales, nu pentru vredniciile mele, ci din preamarea sa îndurare, să port pe umerii mei o povară, uneori grea şi plină de răspunderi, însă, în acelaşi timp, dulce şi plăcută, repet cu psalmistul: „Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui tău dă glorie, pentru îndurarea şi adevărul tău!” (Ps 115,1).

Da, numai lui se cuvine să-i mulţumesc şi să nu încetez a-i cere iertare şi milostivire, pentru ce nu am reuşit să fac sau nu am ştiut cum să fac ori am greşit în misiunea mea, pentru că umerii mei au fost de multe ori slabi şi neputincioşi, ca ai unei fiinţe omeneşti supusă atâtor slăbiciuni şi greşeli…

Cu apostolul Paul trebuie să declar că, „dacă trebuie să mă laud, mă voi lăuda cu slăbiciunile mele. Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus ştie că nu mint” (2Cor 11,30-31).

Încheindu-mi anul acesta misiunea de episcop de Iaşi şi apoi de administrator apostolic chiar în ziua consacrării noului episcop Iosif, sunt dator, dar şi bucuros, să exprim mulţumirea mea lui Dumnezeu, Părintele ceresc, pentru încredinţarea primită pentru cei 41 de ani de slujire, mai întâi ca administrator apostolic, din 1978 până în 1990, ca episcop diecezan până în ziua de 6 iulie 2019, iar acum ca administrator apostolic până în ziua de 6 august 2019. Atunci, la 6 august, va avea loc consacrarea şi întronarea noului episcop, în persoana Mons. Iosif Păuleţ, căruia îi doresc ca, plin de zel şi cu aceeaşi bucurie în slujire, să fie pentru toţi un păstor bun şi plin de dragoste părintească. Într-o astfel de atmosferă, doresc să înalţ spre ceruri o intensă rugăciune de mulţumire şi de preamărire pentru atâtea daruri, celebrând o sfântă Liturghie de încheiere a mandatului meu în ziua de duminică, 4 august, în catedrala din Iaşi, la ora 17.00. Cu bucurie îi invit pe toţi să se asocieze cu mine la acest act de cerere de iertare şi de laudă lui Dumnezeu pentru darurile sale. Sunt convins că rugăciunea comună va fi mai puternică înaintea lui Dumnezeu, luând exemplu de la papa Francisc care nu oboseşte să spună: „Vă rog să nu uitaţi să vă rugaţi şi pentru mine”, căci „unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt şi eu prezent în mijlocul lor” (Mt 18,23).

Mulţumind fiecăruia în parte pentru frăţietate, comuniune şi colaborare, vă implor ca şi pe mai departe să fiţi aproape de mine!

Dragi fraţi şi surori, rămânând mereu în comuniune cu noul episcop, Mons. Iosif Păuleţ, pe care vă recomand să-l ascultaţi şi să-l urmaţi cu multă bucurie, cu episcopul nostru auxiliar, Aurel, căruia îi aduc vii şi respectuoase mulţumiri pentru lucrarea realizată împreună, vă includ şi pe voi toţi, dragi confraţi preoţi, părinţi decani, consilieri, colaboratori şi slujitori în mijlocul poporului nostru atât de credincios, ca şi pe voi, dragi persoane consacrate, dragi membri ai diferitelor oficii şi asociaţii diecezane. Invitându-vă să primiţi mulţumirea mea pentru sfânta colaborare în împlinirea misiunii noastre comune, vă rog să-mi permiteţi să proclam un imn comun de preamărire a lui Dumnezeu, aşa cum ne învaţă apostolul Paul, cerându-vă să îndreptăm spre cer o laudă comună, preluând cuvintele pe care le găsim în Scrisoarea către Efeseni. El ne invită mereu să fim recunoscători pentru tot ceea ce am primit ca semn al infinitei sale iubiri:

„Binecuvântat este Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos, întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui! În iubire el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după placul voinţei sale, spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleşit în [Fiul] său preaiubit […].

În el, în care am fost chemaţi, am fost rânduiţi de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate după hotărârea voinţei sale, ca noi care mai dinainte am sperat în Cristos să fim spre lauda gloriei sale.

În el, şi voi, ascultând cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre în care aţi crezut, aţi fost însemnaţi cu sigiliul în Duhul Sfânt, cel promis. El este arvuna moştenirii noastre până la răscumpărarea celor pe care i-a dobândit spre lauda gloriei sale” (Ef 1,3-14).

Cu aleasă preţuire pentru tot şi toate, îndrept spre ceruri această rugăciune scurtă şi cuprinzătoare:

Răsplăteşte, te rugăm, Doamne, pe toţi cei care ne-au făcut bine pentru numele tău şi învredniceşte-i de noi haruri şi binecuvântări cereşti, ca toţi să rămână uniţi în aceeaşi iubire!

Iaşi, 30 iulie 2019

episcop Petru Gherghel
administrator apostolic

preluare de pe www.ercis.ro

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

To Top