Ziua Tineretului

Mesajul episcopului Petru Gherghel pentru Ziua Tineretului

„Învăţaţi de la mine căci sunt blând şi smerit cu inima” (Mt 11,29)

Dragi şi preţuiţi tineri şi adolescenţi,
Drumul vostru de pregătire către Cracovia (Polonia), unde se va desfăşura Ziua Mondială a Tineretului, continuă cu un popas de suflet la Buruieneşti, în ziua de sâmbătă, 7 mai, când veţi trăi cu mult entuziasm întâlnirea voastră anuală.
Veţi putea da ascultare chemării lui Isus, care vă repetă invitaţia de a veni la el, de a-l urma şi a trăi din plin îndemnul adresat tuturor de Sfântul Părinte papa Francisc, acela de a fi milostivi asemenea Tatălui ceresc (cf. Lc 6,36), căci „fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire” (Mt 5,7). O adevărată provocare spirituală!
Anul acesta, fiind un an cu totul special – Anul Milostivirii Divine –, are pentru toţi o semnificaţie specială, mai ales pentru voi, dragi tineri, plini de curaj şi de viaţă.
Despre acest îndemn şi despre această chemare vă aminteam în mesajul meu pentru voi în preajma Duminicii Floriilor, folosindu-mă de cuvântul sfântului apostol Ioan din prima sa scrisoare: „V-am scris vouă, tinerilor, pentru că l-aţi învins pe Cel Rău” (cf. 1In 2,14), bine ştiind că în voi, dragi tineri, există o forţă puternică de iubire şi un potenţial special de iubire şi curaj, potrivit cu vârsta şi aspiraţiile voastre.
Având mereu în faţa ochilor exemplul şi chemarea marilor papi ai zilelor noastre: a sfântului papă Ioan Paul al II-lea, cel ce a deschis drumul binecuvântat al zilelor mondiale ale tineretului şi a ţinut să vă întâmpine de atâtea ori, a papei Benedict al XVI-lea, care v-a întâlnit cu atâta preţuire la Köln (Germania), dar mai ales, a actualului papă Francisc, cred că trebuie, dragi tineri, să vă simţiţi onoraţi şi preţuiţi, şi să ştiţi că, aşa cum tinerii au fost mereu la inima lui Isus, aşa vă preţuieşte şi vă întâmpină Biserica în acest drum al vostru, printre valurile lumii, dorind să vă facă părtaşi de o sfântă şi binecuvântată milostivire şi preţuire din partea celui care v-a creat şi vă iubeşte cu o iubire veşnică.
Nu trebuie să uitaţi că pentru Biserică şi pentru lume voi sunteţi o adevărată speranţă şi că viitorul lumii trece prin mâinile şi prin inima voastră.
Aşadar, cu mare şi aleasă preţuire, Sfântul Părinte, în numele întregii Biserici, vă iese în întâmpinare arătându-vă o cale care, desigur, cere efort, jertfă, eroism, dar care vă duce în mod sigur la împlinirea vocaţiei voastre.
Anul Jubiliar al Milostivirii este un adevărat dar, pe care îl primiţi ca o ofertă pentru a descoperi marea şi infinita iubire a lui Dumnezeu, milostivirea sa, spre care vă cheamă papa, când vă spune şi ne spune tuturor, pentru a trăi o adevărată împlinire în viaţă: Fiţi milostivi, precum Tatăl vostru din ceruri milostiv este, căci pe drept, fericiţi cei milostivi, pentru că vor afla milostivire. Iată acum este momentul fericit, iată acum este timpul potrivit, iată acum este ziua mântuirii, ne spune apostolul Paul (cf. 2Cor 6,2). Iată acum este timpul când puteţi descoperi cu adevărat marea voastră demnitate şi şansa binecuvântării şi a fericirii adevărate.

Dragi tineri,
La Florii aţi ieşit în întâmpinarea lui Cristos, care a ales să vină la voi, să vă îmbrăţişeze cu dragoste, să moară pentru toţi, arătând faţa plină de milostivire a Tatălui. La sfânta Înviere, cu victoria sa asupra morţii, el v-a asigurat de biruinţa binelui şi a dragostei adevărate. Acum, în atmosfera acestui măreţ adevăr şi în această lumină minunată a învierii, sunteţi chemaţi să celebraţi biruinţa binelui, a luminii strălucitoare şi a adevărului.
Când vă veţi strânge în jurul lui Isus, la Buruieneşti, trebuie să îmbrăţişaţi din nou crucea, să-i simţiţi puterea şi, prin ea şi în ea, să descoperiţi şi să experimentaţi adevărata milostivire. De sus de pe cruce, el vă spune: „Curaj! Nu vă temeţi! Eu am biruit lumea!” (cf. In 16,33).
La Buruieneşti veţi asculta din nou chemarea şi porunca sa: „Fiţi milostivi, plini de iubire, precum Tatăl vostru ceresc este milostiv”.
Întăriţi cu bucuria iertării şi a îmbrăţişării veţi putea, dragi tineri, să continuaţi a vă îndrepta spre marea întâlnire, în jurul aceleiaşi cruci, împreună cu papa Francisc şi cu toţi tinerii prezenţi pentru a gusta bucuria bunătăţii şi milostivirii sale, după cuvântul psalmistului: „Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!” (Ps 33,9).
Vă îndemn să alergaţi la Buruieneşti, şi de acolo să continuaţi să-l însoţiţi şi la Cracovia, cu ceilalţi tineri, cu ceilalţi colegi ai voştri, cu cei care vă asistă, vă însoţesc şi vă iubesc, ca să puteţi beneficia de darul milostivirii sale.

Dragă părinte Felix Roca,
Cucernice părinte paroh Iosif Bisoc,
Sfinţiile Voastre, dragi confraţi întru preoţie, dragi tineri,
Mă bucur să văd şi să urmăresc pregătirile care se fac în Parohia Buruieneşti pentru a-i primi pe toţi tinerii şi adolescenţii din dieceză ca să-l întâlnească pe Isus. Cunosc imnul acestei Zile a Tineretului şi programul care se va desfăşura pe parcursul întregii săptămâni pregătitoare.
Vreau să exprim tuturor felicitările noastre şi bucuria ce ne stăpâneşte sufletul în faţa acestui eveniment de mare încărcătură tinerească şi-i însoţim cu rugăciunile noastre pe cei care vă sunt alături în această pregătire, şi pe toţi cei care sunt angajaţi pentru acest moment festiv.
Ştiind că este Anul Jubiliar al Milostivirii, în sintonie cu gândul Sfântului Părinte papa Francisc, care ne îndeamnă să beneficiem de marea favoare a indulgenţei jubiliare, vreau să anunţ şi să fac cunoscută următoarea precizare şi hotărâre episcopală prin care, începând cu ziua de 1 mai şi până la încheierea sărbătorii şi a întâlnirii tineretului, toţi cei care vor participa la pregătire şi la celebrare şi vor intra în biserica parohială, pentru a ajunge la locul celebrării, ca pe o poartă specială a milostivirii, vor putea beneficia de obţinerea indulgenţei plenare jubiliare, o dată pe zi, îndeplinind pentru aceasta prescrierile obişnuite: sfânta Spovadă, Împărtăşania, participarea la celebrarea sfintei Liturghii, recitarea Crezului, a rugăciunii „Tatăl nostru” şi a unei rugăciuni mariane (Regina caeli sau Adu-ţi aminte) după intenţia Sfântului Părinte.
Îndemn pe toţi cei prezenţi în aceste zile la Buruieneşti, mai ales în ziua specială a tineretului din ziua de 7 mai, să nu uite că faptele de milostenie sufletească şi trupească şi păstrarea sufletului curat sunt dovada adevăratei iubiri faţă de Dumnezeu cel milostiv şi faţă de Isus cel care s-a oferit pe sine pentru noi şi sunt o adevărată dovadă de credinţă şi milostivire cerească.
Împreună cu episcopul nostru auxiliar Aurel, cu toţi asistenţii voştri spirituali şi cu persoanele consacrate ce vă însoţesc în această perioadă sfântă şi în această zi de bucurie tinerească, vă încredinţez preacuratei Fecioare Maria, Maica milostivirii, pe voi toţi, dragi tineri şi tinere, participanţi la celebrarea acestei zile de bucurie şi întărire în credinţă.
Bucuraţi-vă, căci numele voastre sunt scrise în ceruri (Lc 10,20), în inima iubitoare a lui Isus şi în inima noastră părintească. Nu uitaţi să fiţi milostivi, precum Tatăl vostru ceresc milostiv este.

Cu îmbrăţişarea noastră părintească,

+ Petru Gherghel, episcop de Iaşi

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

To Top