ZMT

Celebrarea Zilei Mondiale a Tineretului în Bisericile particulare

Conferinţă de presă de prezentare a volumului „Orientări pastorale pentru celebrarea Zilei Mondiale a Tineretului în Bisericile particulare”, îngrijit de Dicasterul pentru Laici, Familie şi Viaţă (18 mai 2021)

Marţi, 18 mai 2021, a avut loc în transmisie directă streaming din Sala de Presă a Sfântului Scaun conferinţa de presă de prezentare a volumului „Orientări pastorale pentru celebrarea Zilei Mondiale a Tineretului în Bisericile particulare” îngrijit de Dicasterul pentru Laici, Familie şi Viaţă. Au intervenit: pr. Alexandre Awi Mello, I.Sch., secretar al Dicasterului pentru Laici, Familie şi Viaţă; dr. Dorota Abdelmoula, oficial al Dicasterului pentru Laici, Familie şi Viaţă; Maria Lisa Abu Nassar, 26 de ani, din Nazaret, coordonatoare a primirii la Centrul Internaţional de Tineret „Sfântul Laurenţiu”; şi Gelson Fernando Augusto Dinis, 24 de ani, angolez, seminarist, student de Teologie Dogmatică la Roma. Publicăm în continuare intervenţiile.

Intervenţia părintelui Alexandre Awi Mello, I.Sch.

Stimulentul de a redacta aceste orientări ne-a venit de la alegerea, făcută de Papa Francisc, de a muta data ZMT diecezane şi de a relansa celebrarea lor în Bisericile particulare. De fapt, la sfârşitul celebrării euharistice din Solemnitatea lui Cristos Rege, la 22 noiembrie 2020, Sfântul Părinte a anunţat că ediţia locală a ZMT, celebrată până acum în Duminica Floriilor, se va ţine de acum înainte în duminica în care se celebrează solemnitatea lui Cristos Rege. Această schimbare a datei, dictată mai ales de motive de oportunitate pastorală, menţine accentul asupra „misterului lui Isus Cristos Răscumpărătorul omului” şi caută în acelaşi timp să lărgească posibilităţile de a propune activităţi şi iniţiative care să-i pună pe tineri într-un con de lumină care iradiază din acelaşi mister.

În Documentul final al Sinodului Episcopilor despre tineri, credinţă şi discernământ vocaţional se citeşte că „Biserica în ansamblul său, consideră această misiune cu tinerii o prioritate pastorală epocală asupra căreia să investească timp, energii şi resurse” (nr. 119). Mai înainte, părinţii sinodali scriau: „Ziua Mondială a Tineretului, […] întâlnirile naţionale şi diecezane desfăşoară un rol important în viaţa multor tineri pentru că oferă o experienţă vie de credinţă şi de comuniune, care îi ajută să înfrunte marile provocări ale vieţii şi să-şi asume în mod responsabil locul lor în societate şi în comunitatea eclezială” (DF, 16).

Aceste întâlniri, născute din intuiţia profetică a Sfântului Ioan Paul al II-lea, au fost recunoscute de cei mai mulţi ca un izvor de har pentru mulţi tineri, pentru pastoraţia tineretului şi pentru Biserica întreagă. Câte convertiri, câte vocaţii născute în timpul ZMT! Conform Papei Benedict al XVI-lea, reprezintă un dar providenţial pentru Biserică, un „remediu împotriva trudei de a crede”. Papa Francisc le-a definit ca un stimulent misionar de o forţă extraordinară pentru toată Biserica şi, îndeosebi, pentru tinerele generaţii.

Aşadar, dicasterul nostru, reflectând asupra modului de a pune concret în practică propunerile sinodului şi întărit de experienţa sa multidecenală de coordonare a ZMT, s-a gândit să adune într-un document câteva elemente fundamentale care au făcut rodnice aceste întâlniri în decursul anilor, pentru a-l pune la dispoziţia Bisericilor particulare. Amintim că, încă de la instituirea ZMT, Bisericile particulare sunt invitate s-o celebreze în fiecare an la nivel local, în timp ce ediţia sa internaţională se realizează cam la fiecare trei ani. Însă se ştie că o mare mulţime de tineri, dintr-un motiv sau altul, nu pot participa la evenimentele internaţionale. De aceea, prin aceste Orientări pastorale, vrem să-i facem părtaşi pe toţi tinerii de acest patrimoniu bogat. Astfel, păstorii lor şi diferitele servicii de pastoraţie a tineretului din Bisericile particulare vor putea, cu libertate şi creativitate pastorală, să îmbogăţească experienţa lor locală a „sărbătorii tinerilor”.

Credem cu fermitate că ZMT internaţională şi ediţia sa locală se alimentează reciproc. Dimensiunea internaţională dilată orizonturile tinerilor şi îi deschide la fraternitatea universală. ZMT locală, prin proximitatea geografică şi fizică pe care o presupune, poate genera cu uşurinţă o angajare în tineri, aşa încât să schimbe faţa societăţii în care trăiesc şi să mărească sentimentul lor de apartenenţă.

Am gândit aceste Orientări pentru Conferinţele Episcopale, pentru Sinoadele Bisericilor Patriarhale şi Arhiepiscopale Majore, pentru dieceze/eparhii, pentru mişcările ecleziale şi asociaţii şi, nu în cele din urmă, pentru tinerii din toată lumea.

Vă mulţumesc pentru atenţia voastră şi acum îi dau cuvântul părintelui João Chagas, responsabil al Oficiului Tineri din Dicaster, care ne va prezenta documentul în linii mari.

Intervenţia părintelui João Chagas

Documentul este simplu şi sprinten aşa cum se potriveşte unui instrument pastoral; se citeşte cu uşurinţă într-o oră. Este structurat în 6 capitole [şi o concluzie] şi este înzestrat cu multe fotografii.

În primul capitol, se prezintă în mod sintetic ce au reprezentat ZMT în aceşti ultimi 35 de ani în viaţa Bisericii: au fost în mod substanţial un dar pentru întreaga comunitate eclezială, aşa cum au confirmat toţi papii care le-au celebrat.

Capitolul al doilea se opreşte asupra importanţei celebrării ZMT la nivel local. Multe Biserici particulare au deja în calendarul lor o oarecare formă de eveniment dedicat tinerilor, chiar dacă la date diferite şi în modalităţi diferite (regională, naţională, continentală…). La acele realităţi locale, aceste orientări vor veni ca o confirmare şi valorizare a ceea ce deja au făcut. În schimb, acolo unde încă nu există nimic asemănător, scopul acestor orientări este de a încuraja Bisericile particulare să descopere multele roade care se pot naşte din celebrarea diecezană/eparhială a ZMT.

Capitolul al treilea revine asupra alegerii noii date a celebrării ZMT diecezane/eparhiale în solemnitatea lui Cristos Rege. În această zi, întreaga Biserică este chemată să se adune în jurul tinerilor săi, în jurul TUTUROR tinerilor, pentru a face să ajungă la ei acest mare mesaj: „Isus vă iubeşte şi sunteţi în inima Bisericii. Biserica are un mesaj pentru voi şi aveţi şi voi multe de spus Bisericii. Astăzi vrea să vă întâlnească, să vă asculte, vrea să se roage cu voi şi pentru voi. Vrea să vă celebreze”. Se citeşte în Orientări: „Invitaţia pentru fiecare dieceză/eparhie este să celebreze ZMT în ziua în care este solemnitatea lui Cristos Rege. De fapt, este dorinţa Sfântului Părinte ca, în această zi, Biserica Universală să-i pună pe tineri în centrul atenţiei sale pastorale, să se roage pentru ei, să facă gesturi care să-i facă pe tineri protagonişti, să promoveze campanii de comunicare, etc. Idealul ar fi să organizeze un eveniment chiar în ziua de Cristos Rege. Totuşi, din diferite motive, ar putea să devină necesară realizarea evenimentului la o altă dată. […] ZMT diecezană/eparhială să se ţină la aceeaşi dată în care este solemnitatea lui Cristos Rege şi în Bisericile al căror rit nu prevede această solemnitate sau o celebrează în altă zi. Totuşi, ordinarii au facultatea de a decide altfel”.

Capitolul al patrulea este cel mai lung şi detaliat. Cuprinde câteva aspecte importante reieşite din experienţa multidecenală de celebrare a ediţiilor internaţionale ale ZMT. Sunt prezentate diferite propuneri pastorale care oglindesc bogăţia evenimentului. Însă cuvântul cheie aici este „creativitate/fantezie pastorală”. Nu propunem un model univoc de urmat la literă, ci dăm în mod esenţial idei pe care fiecare Biserică sau realitate eclezială va putea să le adapteze şi să le reelaboreze, în totalitate sau în parte, în funcţie de propria trăire, conform propriilor exigenţe pastorale.

Capitolul al cincilea se focalizează asupra protagonismului tineretului. Cu acest capitol am voit să repropunem mesajul puternic reieşit de la Sinodul din 2018, adică de a-i face părtaşi pe tineri – astăzi – de viaţa şi de misiunea Bisericii, pentru că, aşa cum spune adesea Papa Francisc, tinerii nu sunt viitorul Bisericii. Sunt prezentul său. Sunt acel astăzi, acel acum (cf. Omilia la Liturghia finală a ZMT din Panama 2019). Documentul îndeamnă la depăşirea unei pastoraţii „pentru tineri” în favoarea unei pastoraţii „cu tinerii”. Asta este ceea ce tinerii cer Bisericii: o deschidere de credit. Cer încredere şi vor să fie însoţiţi şi încurajaţi pentru ca să poată pună în aplicare forţa vitală care îi mişcă.

În sfârşit, capitolul al şaselea explică importanţa Mesajului anual al Sfântului Părinte pentru ZMT. În fiecare an, Biserica îi celebrează pe tineri. În fiecare an Sfântul Părinte le adresează un mesaj cu ocazia ZMT, o adevărată „busolă spirituală” pentru tineri şi un instrument preţios pentru programarea pastoraţiei tineretului.

Acum dau cuvânt câtorva tineri pentru a auzi de la ei ce anume i-a impresionat citind acest document.

Intervenţia lui dr. Dorota Abdelmoula

Bună ziua tuturor!

M-am gândit să concentrez intervenţia mea asupra protagonismului tinerilor. În realitate acest protagonism nu are nevoie să fie relatat, deoarece tocmai a răsunat în această aulă. De fapt, Maria şi Gelson, nu au vorbit numai despre Biserică ci mai ales ca Biserică.

După părerea mea, este semnificativ că astăzi, în ziua aniversării naşterii Sfântului Ioan Paul al II-lea, căruia îi era aşa de dragă prezenţa activă a tinerilor în Biserică, aici în Sala de Presă a Sfântului Scaun vorbesc chiar tinerii despre credinţa trăită personal, cu limbajul lor şi sensibilitatea lor. Cred că acest exemplu al lor este şi o indicaţie a modului în care aceste orientări ar putea să fie puse în practică: să nu fie considerate numai ca un document dedicat responsabililor pastoraţiei tineretului, ci să fie citite, meditate şi puse în practică împreună cu tinerii.

Acesta ar fi şi un semn foarte concret al încrederii care după părerea mea este fundamentală pentru a pune în mişcare protagonismul tinerilor.

De mulţi ani, când mă gândesc la ZMT, sunt impresionată chiar de încrederea pe care mai întâi Ioan Paul al II-lea, apoi Benedict al XVI-lea şi acum Papa Francisc au avut-o în tineri, adunând mii dintre ei – care înainte păreau anonimi – în faţa întregii lumi, prin telecamere şi teleobiective, cu o veste puternică: „Iată Biserica de astăzi. Iată cine va duce evanghelia lui Cristos în deceniile următoare”.

Aş îndrăzni să spun că acest semn de încredere este o dorinţă pe care fiecare tânăr o poartă în sine şi care poate reaprinde viaţa sa. Pentru aceasta ar fi important – şi aceasta este una din încurajările pe care le promovăm cu aceste orientări – să nu ne mulţumim că avem deja un grup de tineri implicaţi în parohie sau în dieceză, ci mai degrabă să căutăm tot mai mulţi – mai ales printre cei care probabil că se simt nepotriviţi, nevrednici, mai puţin credincioşi.

Însuşi parcursul meu, care m-a adus aici la Sfântul Scaun, s-a născut cu un gest de încredere al unui preot care mi-a spus simplu: „Ia chitara şi vino ca să cânţi la Liturghia de duminică, avem nevoie de tine. Şi nu te preocupa, vei învăţa totul din mers”.

Din acel gest de încredere s-au născut atâtea experienţe: de la pastoraţia tineretului a misionarilor de la La Salette la organizarea Zilei Mondiale a Tineretului din Cracovia 2016, până la munca în presa catolică din Polonia şi acum la Sfântul Scaun.

Istoria mea este una ca atâtea, exemple de acest gen sunt foarte multe. Toate sunt exemple care arată că atunci când încrederea este dată, acea încredere este mereu răsplătită. În special de tineri.

Îmi doresc ca aceste orientări să devină un stimulent pentru a alimenta şi mai mult această încredere reciprocă. Pentru toţi cei care vor vrea să le consulte sau să le descarce – şi noi ne dorim ca să fie mulţi – de astăzi sunt disponibile pe situl Dicasterului laityfamilylife.va, în 5 limbi şi în diferite formate, şi în versiunea pregătită pentru tipar.

Intervenţia Mariei Lisa Abu Nassar

Cât de frumoasă este Biserica! Citind textul, m-am gândit chiar la asta. Biserica se angajează încontinuu să se deschidă, să se îmbunătăţească, recunoscând persoanele care au mai mare nevoie să fie iubite şi conduse de Biserică, ajutându-le să găsească identitatea lor ca fii care aparţin lui Dumnezeu.

La ZMT din Cracovia, în 2016, am trăit prima experienţă internaţională de pelerinaj, la care am participat împreună cu un grup de tineri din Ţara Sfântă, îndeosebi din Nazaret şi din Haifa. Am trăit zile de pregătire la Haifa şi apoi ajungând la Cracovia am întâlnit foarte mulţi tineri din diferite ţări ale lumii, fiecare grup cu propriul steag de apartenenţă, în timp ce noi eram acolo fără niciun steag, pentru a evita orice conflict politic. Totuşi, evenimentele de la ZMT ne-au amintit că aparţinem Maicii Biserici şi că suntem fii ai unui singur Tată, uniţi cu toţi tinerii din lume.

În pofida multelor conflicte din ţara mea, ea rămâne mereu un loc de pelerinaj, unde tinerii şi pelerinii vin pentru a-l întâlni pe Isus. Pentru aceasta ar fi important să fie stimulaţi mai mult şi tinerii locului să iasă la descoperirea evangheliei mergând pe urmele lui Isus în locurile unde a trăit. Câţi tineri, cum spune textul din Orientări, n-ar veni pentru o rugăciune în biserică însă ar fi dispuşi să participe la o experienţă de pelerinaj, mergând şi descoperind împreună, creând noi prietenii şi împărtăşind momente de bucurie.

Ţara Sfântă este un teritoriu mic cu diferite religii, în care creştinii sunt o minoritate. Cât de important ar fi, mai ales în aceste zile dată fiind situaţia de la Ierusalim şi din tot teritoriul, să se deschidă uşa pentru dialog între tinerii din diferite religii. Cred că noi toţi, tinerii, în pofida diversităţilor noastre, pornim de la un punct în comun, suntem în căutarea a cea, ba chiar a Cuiva, care să poată da sens existenţei noastre. A promova oportunitatea unui dialog de acest gen în Bisericile din Ţara Sfântă, prin ZMT, dând astfel tuturor posibilitatea de a se exprima, ar însemna să se mai poată spera ca într-o zi pacea să domnească în Ţara unde s-a născut şi a trăit Isus.

Intervenţia lui Gelson Fernando Augusto Dinis

Mă numesc Gelson Fernando Augusto Dinis. Vin din Angola, Luanda. Am 24 de ani. Sunt un seminarist, absolvent de filozofie şi teologie. Actualmente frecventez licenţa în teologie dogmatică al Universitatea Pontificală Urbaniana.

Am avut ocazia să citesc documentul „Orientări pastorale pentru celebrarea Zilei Mondiale a Tineretului în Bisericile particulare”. Profunzimea sa şi frumuseţea sa m-au impresionat cu adevărat. În mod deosebit, emfaza pe care o dă Bisericii ca mediatoare a întâlnirii tânărului cu Dumnezeu şi slujitorilor săi ca facilitatori ai acestei întâlniri. În Biserică fiecare trebuie să se simtă primit şi iubit, dar mai ales însoţit şi îndeosebi tinerii, care sunt chemaţi să fie martori ai iubirii lui Dumnezeu acolo unde ei se află.

Zilele Mondiale ale Tineretului s-au născut exact cu această intenţie: a manifesta iubirea lui Cristos tinerilor prin apropierea Bisericii. Tinerii sunt fiii săi preţioşi şi foarte iubiţi, care trebuie să fie în inima misiunii sale evanghelizatoare.

Tinerii, ca perle preţioase ale Bisericii, în Zilele diecezane ale tineretului găsesc o oportunitate nu numai pentru a trăi experienţa comuniunii ecleziale, ci şi pentru a învăţa să se simtă membri ai comunităţii în care se află. De aceea, în aceste ocazii, este fundamentală apropierea parohului, a episcopului, pentru ca tinerii să se simtă primiţi şi să înţeleagă că sunt esenţiali pentru misiunea Bisericii, care în sine nu exclude pe nimeni.

De altfel, aceste Zile sunt şi un spaţiu vocaţional, de adevărată descoperire a voinţei lui Dumnezeu în propria viaţă. Şi eu, în unele întâlniri asemănătoare cu acestea, am trăit experienţe importante în drumul meu vocaţional. De exemplu: am putut participa, înainte de a veni la Roma, fie la diferite Liturghii pentru celebrarea diecezană a Zilei Tineretului, prezidată de episcopul diecezei mele, fie la diferite privegheri vocaţionale, dintre care unele realizate în diferitele parohii din dieceză, pentru a-i implica pe tineri. Dedicarea şi apropierea celor care mă conduceau au făcut în aşa fel încât, după câţiva ani, eu însuşi să doresc să intru în seminar.

De aceea, aşa cum a fost evidenţiat bine în document, apropierea păstorilor, fie ei episcopi sau preoţi, îndeosebi în aceste ocazii, sunt un stimulent pentru discernământul fiecărui tânăr. Însă în afară de însoţirea episcopilor sau a preoţilor, este fundamentală mărturia familiilor – în special cuplurile mai tinere – pentru ca fiecare dintre tineri, evanghelizat de prezenţa lor, să descopere în sine planul lui Dumnezeu şi să nu-i fie frică să facă o alegere definitivă pentru propria viaţă.

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Sursa: Ercis.ro

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

To Top