Sinodul tinerilor

În drum spre Sinod – ascultarea tinerilor

Conferinţa de presă despre Reuniunea pre-sinodală (Roma, 19-24 martie 2018) ca pregătire pentru a XV-a Adunare Generală Ordinară a Sinodului Episcopilor (16 februarie 2018)

Intervenţia cardinalului Lorenzo Baldisseri

La 4 octombrie 2017, papa Francisc a anunţat convocarea unei Reuniuni pre-sinodale de la 19 la 24 martie 2018, ca pregătire pentru a XV-a Adunare Generală Ordinară a Sinodului Episcopilor. „Cu acest drum – a afirmat el – Biserica vrea să se pună în ascultarea glasului, a sensibilităţii, a credinţei precum şi a îndoielilor şi a criticilor tinerilor – trebuie să-i ascultăm pe tineri –. Pentru aceasta, concluziile reuniunii din martie vor fi transmise părinţilor sinodali”[1].

Întâlnindu-i şi pe tinerii din Chile la Sanctuarul Naţional din Maipú, Sfântul Părinte a reafirmat recent că întâlnirea din martie vrea să fie o „întâlnire în care voi [tinerii] veţi fi protagonişti: tineri din toată lumea, tineri catolici şi tineri necatolici; tineri creştini şi de alte religii; şi tineri care nu ştiu dacă ei cred sau nu cred: toţi. Pentru a-i asculta, pentru a ne asculta, direct, pentru că este important ca voi să vorbiţi, ca să nu vă lăsaţi reduşi la tăcere”[2].

Obiectivele Reuniunii pre-sinodale

În aceste cuvinte sunt rezumate obiectivele principale ale Reuniunii pre-sinodale:

  1. Este vorba despre un eveniment în care tinerii vor fi actorii şi protagoniştii. Nu se va vorbi numai „despre” ei, ci vor fi ei înşişi cei care se vor povesti: cu limbajul lor, entuziasmul lor şi sensibilitatea lor. De fapt, apropiatul Sinod al Episcopilor vrea să fie nu numai un Sinod „despre” tineri şi „pentru” tineri, ci şi un Sinod „al” tinerilor şi „cu” tinerii.

  2. Un cuvânt-cheie, de mai multe ori repetat de papa, este „ascultare”. În această Reuniune pre-sinodală vom asculta tinerii „pe viu”, „în direct”, pentru a încerca să înţelegem mai bine situaţia lor: ce gândesc despre ei înşişi şi despre adulţi, cum trăiesc credinţa şi ce dificultăţi întâlnesc în a fi creştini, cum proiectează viaţa lor şi ce probleme întâlnesc în discernământul vocaţiei lor, cum văd Biserica astăzi şi cum ar vrea-o în schimb, etc.

  3. Printre tinerii care trebuie ascultaţi vor fi îndeosebi cei care provin din situaţii de greutate şi din „periferiile existenţiale”, tineri care adesea nu au posibilitatea de a se face auziţi pentru a face cunoscută situaţia lor şi aşteptările lor. Apoi vor fi tineri necatolici, necreştini şi necredincioşi, pentru ca ascultarea tinerilor să se realizeze cât mai mult posibil „la 360 de grade”.

  4. Reuniunea pre-sinodală va fi ocazia pentru a ne pune în pas cu tinerii: ţinând bine minte că Sinodul este prin definiţie un „drum parcurs împreună”, vrem să arătăm tinerilor ce înseamnă concret a merge împreună, tuturor tinerilor niciunul exclus.

  5. A merge cu tinerii înseamnă şi a găsi drumuri pastorale specifice, care să permită comunităţilor creştine să consolideze proiectele lor de pastoraţie a tineretului, adaptându-le la exigenţele tinerilor de astăzi.

  6. La Reuniunea pre-sinodală, împreună cu tinerii, vor participa unii părinţi, educatori, preoţi, lucrători pastorali şi experţi ai lumii tineretului, pentru a asculta şi pe cel care trăieşte alături de tineri şi posedă „instrumentele” pentru a citi dinăuntru şi în profunzime situaţia lor.

  7. În acest mod se vrea să se propună şi o metodă de schimb şi de colaborare intergeneraţională, favorizând dialogul dintre tineri şi adulţi, care adesea cu greu reuşesc să comunice între ei în realitatea zilnică.

  8. Reuniunea pre-sinodală intenţionează să trezească dinamici de participare întemeiate pe întâlnirea dintre culturi, condiţii de viaţă, credinţe şi discipline, elaborând un model care să poată fi repropus în diferitele realităţi ecleziale.

  9. Ne vom întreba despre modul de a-i ajuta pe tineri să caute şi să găsească sensul vieţii lor, în lumina perspectivei vocaţionale specifice pe care papa Francisc a voit s-o imprime drumului sinodal.

  10. În sfârşit, Reuniunea pre-sinodală va ajunge să elaboreze un document împărtăşit, care va fi predat papei duminică 25 martie şi va ajunge, împreună cu alte contribuţii care au venit, în Instrumentum laboris, documentul asupra căruia se vor confrunta părinţii sinodali în octombrie.

Reuniunea pre-sinodală ca etapă a drumului spre Sinod

Reuniunea pre-sinodală este o întâlnire care se situează pe făgaşul tradiţiei Sinodului, din moment ce deja în trecut au fost organizate Întâlniri pre-sinodale, ca aceea ca pregătire pentru a VII-a Adunare Generală Ordinară din 1987, despre vocaţia şi misiunea laicilor în Biserică şi în lume, şi Simpozionul în vederea Primei Adunări Speciale pentru Europa din 1991.

Nu este vorba de un eveniment izolat, ci de o etapă a drumului de pregătire pentru Sinodul din octombrie: un drum început, după convocarea celei de-a XV-a Adunări Generale Ordinare la 6 octombrie 2016, cu publicarea Documentului Pregătitor şi a respectivului Chestionar la 13 ianuarie 2017.

În această perioadă, foarte multe realităţi ecleziale – Conferinţe episcopale, dieceze, asociaţii şi mişcări – s-au activat cu iniţiative de diferit tip, care au anticipat într-un fel la nivel local ceea ce va fi Reuniunea pre-sinodală. Fără pretenţie de întregime, doresc să menţionez Simpozionul promovat de Consiliul Conferinţelor Episcopale din Europa la Barcelona în martie 2017; Colocviul internaţional despre tinerii africani desfăşurat la Dakar luna trecută, cu participarea catolicilor şi a musulmanilor care au exprimat convingerea comună că sensul vieţii se găseşte în Dumnezeu; evenimente la care se va adăuga în august întâlnirea tinerilor italieni cu papa Francisc. De asemenea, se pot semnala adunările ecumenice ale tinerilor la Taizé, veghile de rugăciune pentru tineri promovate de Comunitatea Shalom în bazilica romană „Santa Maria Maggiore”, „mini-Sinoadele” săptămânale organizate la Lourdes pentru tinerii care merg în pelerinaj la sanctuarul marian.

Răspunsurile la Chestionarul conţinut în Documentul Pregătitor au angajat în cursul ultimului an toate Bisericile particulare şi numeroase realităţi ecleziale (cum ar fi şcoli şi universităţi, asociaţii şi mişcări laicale): toate aceste contribuţii, adunate şi sintetizate sub îngrijirea Conferinţelor Episcopale şi a Sinoadelor Bisericilor Orientale, au venit şi încă vin la Roma, adunându-se cu răspunsurile diferitelor dicastere vaticane şi cu observaţiile venite liber de la grupuri şi indivizi, în mare parte tineri.

Pentru a facilita participarea tinerilor, şi a celor care sunt departe de „circuitele” noastre ecleziale obişnuite, a fost deschis anul trecut un sit internet dedicat Sinodului 2018, care conţine un Chestionar corespunzător pentru tineri care a rămas online timp de peste şase luni. Doresc să ofer în această privinţă câteva date. Participanţii la Chestionar au fost circa 221.000. Dintre aceştia, 100.500 sunt cei care au răspuns la toate întrebările: 58.000 de tinere şi 42.500 de tineri. Aproape 51.000 de participanţi, care corespund cu 50,6% din Chestionarele completate, sunt tineri cuprinşi între 16 şi 19 ani, ca dovadă că tocmai cei mai tineri s-au dovedit mai sensibili faţă de iniţiativă. Continentul cel mai reprezentat este Europa, cu 56,4%, urmează America Centrală şi de Sud, cu 19,8%, şi Africa, 18,1%. Între participanţii care au completat Chestionarul, 73,9% se declară catolici care consideră importantă religia, în timp ce ceilalţi sunt catolici care nu consideră importantă religia (8,8%), necatolici care consideră importantă religia (6,1%) şi necatolici care nu consideră importantă religia (11,1%).

Altă întâlnire a drumului ca pregătire pentru Sinod a fost Seminarul internaţional despre condiţia tineretului, celebrat în luna septembrie şi ale cărui Acte sunt în curs de tipărire. Sensul acestui eveniment a fost acela de a oferi drumului de pregătire a Sinodului un suport ştiinţific adecvat. De fapt, sociologi, psihologi, filozofi, teologi au mult să ne spună despre realitatea tineretului, ajutându-ne să eliberăm „discursul despre tineri” de aproximări, stereotipuri şi prejudecăţi care adesea nu-i ajută pe adulţi să-i cunoască pe tineri nici pe aceştia din urmă să se înţeleagă pe ei înşişi. Apoi trebuie subliniat că deja cu ocazia Seminarului au fost invitaţi la Roma câţiva tineri din diferite regiuni ale planetei şi experienţe de viaţă. Aportul lor a fost entuziast, generos şi competent, oferindu-ne „la scară redusă” o pregustare a evenimentului de luna viitoare.

Participarea online şi Liturghia din Duminica Floriilor

Tinerii de astăzi folosesc web-ul şi îndeosebi social networks ca „areopag” natural pentru a se întâlni, a comunica şi a exprima opiniile lor. De aici s-a născut ideea de a extinde virtual participarea la Reuniunea pre-sinodală prin social: în acest mod, tinerii din orice parte a pământului vor putea nu numai să urmărească de la distanţă lucrările în timp real, ci să interacţioneze cu cei de vârsta lor prezenţi la Roma şi să trimită contribuţiile lor, care vor ajunge în sinteza finală. Aşadar, şi prin intermediul noilor tehnologii ale comunicării, Reuniunea pre-sinodală vrea să lărgească „scena” tinerilor implicaţi cât mai mult posibil pentru că nimeni nu trebuie să se simtă exclus.

Data Reuniunii pre-sinodale a fost aleasă pentru a permite tuturor tinerilor invitaţi la Roma să participe, la încheierea lucrărilor, la celebrarea Euharistiei din Duminica Floriilor în Piaţa „Sfântul Petru” cu ocazia celei de-a XXXIII-a Zile Mondiale a Tineretului despre tema „Nu te teme, Marie, căci aflat har la Dumnezeu” (Lc 1,30). Aşa cum am anticipat, chiar în acea circumstanţă rodul lucrărilor Reuniunii, sintetizat într-un document, va fi încredinţat Sfântului Părinte.

***

Intervenţia E.S. Mons. Fabio Fabene

În continuitate cu ceea ce a afirmat cardinalul Lorenzo Baldisseri, doresc acum să ilustrez programul Reuniunii pre-sinodale, să ofer câteva informaţii despre participanţi şi să ilustrez sumar Materialul ajutător care este publicat astăzi.

Programul Reuniunii pre-sinodale

În dimineaţa zilei de luni 19 martie lucrările vor fi deschise de prezenţa Sfântului Părinte, care în acea zi aminteşte printre altele al cincilea aniversar al începutului slujirii sale petrine. Sfântul Părinte va adresa un salut participanţilor şi va răspunde la întrebările tinerilor din cele 5 continente. De după-amiază tinerii vor fi împărţiţi în grupuri lingvistice, în care se vor confrunta cu privire la respectiva Schemă de lucru şi vor elabora sinteze pentru a pregăti proiectul conclusiv care va fi prezentat în adunare plenară joi dimineaţă.

Acest prim proiect va fi aprofundat atât în adunare cât şi în grupuri. Propunerile şi sugestiile care vor apare, vor permite să se ajungă la textul definitiv, a cărui prezentare şi aprobare este prevăzută sâmbătă dimineaţa.

Reuniunea pre-sinodală se inspiră într-un fel, pe cât posibil, din dinamicile adunării Sinodului. Nu va fi vorba pur şi simplu de o întâlnire, deoarece discuţiile – facilitate de schimbul din cadrul grupurilor lingvistice – vor converge spre un document comun, care – aşa cum am ascultat – va fi încredinţat Sfântului Părinte şi, împreună cu celelalte contribuţii venite, va ajunge în Instrumentum laboris al celei de-a XV-a Adunare Generală a Sinodului.

Conştienţi că tinerii se exprimă mai uşor cu noile tehnologii digitale şi le place să comunice şi cu limbajul naraţiunii, al imaginilor şi al muzicii, împreună cu documentul conclusiv va fi realizat un material video: va fi vorba de un mod ulterior pentru a lăsa spaţiu creativităţii tinerilor şi pentru a-i ajuta să exprime ceea ce simt că vor să spună.

Reuniunea pre-sinodală nu va fi numai o săptămână de „lucru”. În timpul săptămânii sunt prevăzute şi momente de rugăciune, ca vineri, zi în care este în program o Via Crucis la Catacombele Sfântului Calixt, la care vor fi invitaţi şi tinerii din Roma şi cei care vor vrea să participe. Sâmbătă după-amiază, tinerii vor vizita Vilele Pontificale de la Castel Gandolfo, iar seara vor lua parte la un moment de sărbătoare împreună cu tinerii din dieceza de Albano.

Participanţii la Reuniunea pre-sinodală

S-a spus deja că participanţii la Reuniunea pre-sinodală vor fi circa 300. Fiecare Conferinţă Episcopală şi fiecare Sinod al Bisericilor Catolice Orientale au desemnat proprii reprezentanţi, în aşa fel încât să dea „glas” tuturor tinerilor angajaţi din punct de vedere creştin în orice parte a planetei.

La aceştia se vor adăuga tineri care provin din seminarii şi din casele de formare la viaţa consacrată masculină şi feminină; reprezentanţii asociaţiilor, mişcărilor şi comunităţilor ecleziale; tineri care frecventează şcoli şi universităţi catolice. Alţi tineri vor veni ca să reprezinte lumea culturii, a teatrului, a muzicii şi a universităţii, a angajării sociale şi a voluntariatului, a formării politice, a lumii militare şi a sportului. Vor mai fi tineri care aparţin altor confesiuni creştine şi altor religii, precum şi tineri care au trăit sau trăiesc situaţii speciale, precum închisoarea, traficul de persoane, dependenţa de droguri şi tineri abili în mod diferit. Şi vor fi şi tineri care nu cred sau care aparţin asociaţiilor de tineret neconfesionale.

În sfârşit, vor fi prezenţi diferiţi educatori, care provin din seminarii, din casele de formare, din universităţi şi din şcoli, din colegii şi din institute educative, din organizaţii care-i ajută pe tinerii care trăiesc situaţii dificile.

În afară de asta, vor fi prezenţi câţiva experţi din diferitele realităţi ale tineretului şi din pastoraţia vocaţională, care vor urmări lucrările. Vor fi şi moderatorii grupurilor lingvistice; şi un grup de tineri va colabora pentru a aduna datele care provin din reţelele sociale.

Materialul ajutător pentru Reuniunea pre-sinodală

Materialul ajutător pentru Reuniunea pre-sinodală, publicat în diferite limbi, este un instrument gândit fie pentru tinerii care vor fi prezenţi fizic la Roma, fie pentru cei care vor participa prin social.

Textul, care se deschide cu Scrisoarea papei către tineri publicată la 13 ianuarie 2017, conţine înainte de toate Schema de lucru, gândită ca instrument-bază pentru lucrările din timpul Reuniunii. De fapt, între luni şi marţi, grupurile lingvistice se vor confrunta asupra celor trei părţi ale Schemei, elaborată pe baza Documentului Pregătitor al Sinodului. La fiecare parte sunt anexate 5 întrebări care au scopul de a favoriza discuţia în grupurile lingvistice. Ele ating diferite aspecte ale realităţii tineretului: de la căutarea sensului existenţei la raportul cu tehnologia, de la afectivitate la discernământul vocaţional, de la participarea politică la angajarea în voluntariat.

După Schema de lucruMaterialul ajutător include o Scrisoare de invitaţie, scrisă de câţiva tineri celor de vârsta lor pentru a le solicita să participe la Reuniunea pre-sinodală prin social networks. În ea sunt evidenţiate 15 hashtag-uri, cuvinte cheie care vor permite să se adune şi să se organizeze participarea tinerilor în reţea.

Pentru a participa concret prin social, tinerii vor trebui simplu să meargă pe situl www.synod2018.va, unde vor găsi link-ul pentru a se înscrie la Grupul Facebook al uneia dintre cele 6 limbi prevăzute. În cadrul acestor grupuri membrii vor avea oportunitatea de a da propria contribuţie cu privire la temele propuse de întrebări – care „vor relansa” temele discutate de tinerii prezenţi la Roma – fiecare cuplat la un hashtag.

Aşa cum se citeşte la începutul Materialului ajutător, „ne dorim, în acest mod, să putem cu adevărat să-i facem pe tinerii din lume să se simtă implicaţi în acest parcurs de împărtăşire şi de ascultare care se află mult la inima Bisericii de astăzi”.

***

Documentaţie şi link

1) Link al Prezentării Reuniunii pre-sinodale, al Schemei de lucru şi al Scrisorii tinerilor care invită pe ceilalţi tineri să participe prin intermediul Grupurilor de Facebook:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VSAkJ-ZAugZbNNFoqKmJG-P54lDGdeOi

Video în limba italiană: https://youtu.be/itHvdpkEIiM

Video în limba franceză: https://youtu.be/GL8hy7AEalE

Video în limba engleză: https://www.youtube.com/watch?v=vZdC6iH1rhs

2) Link la mini-siturile Reuniunii pre-sinodale:

italiană: http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/riunione-pre-sinodale.html

franceză: http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr/reunion-pre-synodale-des-jeunes.html

engleză: http://www.synod2018.va/content/synod2018/en/pre-synodal-meeting.html

germană: http://www.synod2018.va/content/synod2018/Deutch.html

spaniolă: http://www.synod2018.va/content/synod2018/es/reunion-pre-sinodal-de-jovenes.html

portugheză: http://www.synod2018.va/content/synod2018/reuniao-pre-sinodal.html

3) Link la Grupurile de Facebook ai Reuniunii pre-sinodale:

italiană: https://www.facebook.com/groups/presinodale/about/

franceză: https://www.facebook.com/groups/pre.synodale/about/

engleză: https://www.facebook.com/groups/Pre.Synodal/about/

germană: https://www.facebook.com/groups/Versammlung.der.Vorsynode/about/

spaniolă: https://www.facebook.com/groups/pre.sinodal/about/

portugheză: https://www.facebook.com/groups/Reuniao.Pre.Sinodal/about/

Note:

[1] Francisc, Cateheză cu ocazia Audienţei generale, 4 octombrie 2017.

[2] Idem, Discurs cu ocazia întâlnirii cu tinerii în Sanctuarul Naţional din Maipú (Chile), 17 ianuarie 2018.

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

***

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

To Top