Sinodul tinerilor

Protagonişti şi nu numai spectatori

Constituirea unei echipe de tineri care să sprijine munca secretariatului general al Sinodului Episcopilor şi a consultanţilor săi în munca pregătitoare a adunării din octombrie 2018, mai ales în ce priveşte elaborarea lui Instrumentum laboris; şi calendarizarea, în contextul lucrărilor sinodale, a unor momente în care părinţii sinodali să se poată confrunta cu tinerii, să dialogheze cu ei, să schimbe opinii şi idei. Sunt cele două sugestii care au reieşit de la seminarul internaţional despre situaţia tineretului – organizat în vederea celei de-a cincisprezecea adunări generale ordinare de anul viitor – care s-a încheiat la Roma vineri, 15 septembrie 2017. Le-a subliniat cardinalul secretar general Lorenzo Baldisseri intervenind la încheierea simpozionului.

Cardinalul a evidenţiat şi o cerere formulată de participanţi, care – a precizat el – „nu este în competenţele noastre, dar pe care o putem încredinţa oricum reflecţiei părinţilor sinodali”, adică aceea de „a-i implica în mod stabil pe unii tineri în organismele Sfântului Scaun”, având conştiinţa că, „dacă vrem în mod serios să promovăm reforma Bisericii în linia indicată de papa Francisc, putem şi trebuie să pornim de la prospeţimea noilor generaţii”.

În orice caz, experienţa avută în timpul seminarului internaţional a întărit o convingere fundamentală: „Şi sinodul tinerilor – a spus secretarul general – poate să reprezinte o pietricică din acea reînnoire misionară a Bisericii” care pentru exortaţia apostolică Evangelii gaudium constituie „provocarea de nu poate fi amânată a timpului nostru”. Noilor generaţii, a adăugat el, trebuie „să ne adresăm nu numai pentru ca să ne ajute să înţelegem «cum» să vestim mesajul creştin astăzi”, ci şi pentru a înţelege mai bine „«ce anume» cere astăzi Domnul Isus Bisericii sale , «ce anume» aşteaptă de la ea în acest moment istoric, «ce anume» trebuie scos şi «ce anume» trebuie regăsit în schimb în interiorul misiunii sale”. Cardinalul a afirmat şi că tot materialul adunat în cursul seminarului, inclusiv rapoartele grupurilor de studiu şi intervenţiile pe care participanţii „vor voi să le trimită în mod liber”, va fi „publicat drept contribuţie preliminară pentru apropiata adunare sinodală”. Urarea este ca părinţii sinodali, aleşi în următoarele luni de conferinţele episcopale, „să poată găsi în el material util pentru a se documenta în vederea lucrării din adunare”.

Cardinalul a ilustrat şi câteva date ale seminarului: au fost 82 de participanţi, dintre care 21 de tineri, 15 experţi care provin din universităţi laice, 17 experţi care provin din universităţi ecleziastice, 20 de formatori şi lucrători în pastoraţia tineretului, 9 reprezentanţi ai organismelor Sfântului Scaun. Din punct de vedere geografic, 52 de participanţi proveneau din Europa, 18 din America, 7 din Asia, 4 din Africa, una din Australia. În afară de aceştia, au fost circa cincizeci de oaspeţi, angajaţi în diferite moduri în pastoraţia tinerilor.

Seminarul, a explicat cardinalul, nu a avut desigur pretenţia de a explora în mod exhaustiv situaţia complexă a tinerilor de astăzi, „şi din cauza pluralităţii incredibile a contextelor geografice şi culturale, care ne cere să evităm cât mai mult posibil o abordare abstractă şi simplificatoare”. Mai degrabă a intenţionat să sugereze o metodă: „metoda ascultării reciproce, pentru că nu poate să existe drum sinodal care să nu pornească de la ascultare”. De altfel, a adăugat cardinalul, cuvântul „Sinod”, aşa cum aminteşte adesea şi papa Francisc, înseamnă „drum comun”, „stradă împărtăşită”. De fapt, „cei care merg împreună sunt chemaţi la cunoaşterea reciprocă, la dialogul fratern, la ajutorul reciproc”.

„Identitate, proiectare, alteritate, tehnologie, transcendenţă” sunt cuvintele cheie în jurul cărora a fost organizată reflecţia. Este vorba, pentru a spune aşa, „de concepte-umbrelă, sub care se adună numeroase alte chestiuni şi nenumărate provocări”. Pentru aceasta, a afirmat cardinalul, nu surprinde că „toate comunicările programate, dezbaterea din aulă şi lucrările grupurilor adesea şi cu plăcere au lăsat să iasă în evidenţă alte teme nu mai puţin importante sau măcar au explorat aspecte diferite ale aceleiaşi probleme”. De fapt, seminarul s-a străduit „să păstreze o privire realistă asupra situaţiei tineretului”. Nu a fost „ascunsă dezorientarea care caracterizează astăzi noile generaţii” şi care este adesea „rezultatul crizei familiei şi a societăţii civile însăşi, care apar şovăitoare faţă de membrii lor mai tineri”. Însă realismul nu „s-a transformat niciodată în pesimism: tinerii de astăzi, în pofida multelor contradicţii ale timpului în care trăiesc”, sunt, „probabil şi mai mult decât generaţiile care i-au precedat, însetaţi de adevăr, libertate, iubire, adică sunt «căutători de sens»”.

Şi episcopul Fabio Fabene, subsecretar al Sinodului Episcopilor, după seminar a subliniat că Biserica vrea „să-i însoţească pe tinerii de astăzi pentru ca să poată construi viaţa lor pe alegeri profunde, pe baze solide, pe pilaştri mari. Pentru ca să poată fi tineri fericiţi şi să poată contribui cu adevărat la edificarea lumii şi a Bisericii”. Sinodul, a explicat el, îi priveşte pe toţi tinerii, „aşa cum a afirmat papa adesea. Toţi înseamnă tinerii din toate continentele şi din toate situaţiile vieţii. Nu numai tinerii catolici sau creştini, ci şi aceia care au abandonat practicarea credinţei”.

(După L’Osservatore Romano, 17 septembrie 2017)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

To Top